Doradztwo finansowe dla Medicover przy nabyciu Grupy CDT Medicus 5 listopada 2021

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Medicover przy nabyciu Grupy CDT Medicus, wiodącego dostawcy usług medycznych w rejonie LGOM (Legnicko – Głogowski Okręg Miedziowy).

Grupa CDT Medicus powstała w 1992 roku i od tego czasu jest zarządzana przez swoich współzałożycieli. Obecnie Grupa składa się z sześciu spółek i obejmuje: dwa szpitale, 13 przychodni (skoncentrowanych głównie na podstawowej opiece zdrowotnej), trzy pracownie diagnostyczne (w tym pracownię histopatologiczną i cytologiczną). Jako wiodący prywatny dostawca usług medycznych na terenie LGOM, Grupa CDT Medicus zatrudnia ok. 1000 pracowników, w tym 330 lekarzy i 225 pielęgniarek.

Medicover, założony w 1995 roku, jest wyspecjalizowanym dostawcą usług diagnostycznych i opieki zdrowotnej, skupiającym się głównie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, niedawno wszedł do Indii. Firma działa poprzez dwie dywizje – Diagnostic Services and Healthcare Services. Healthcare Services oferuje wysokiej jakości opiekę w oparciu o Zintegrowany Model Opieki Zdrowotnej oraz szeroką ofertę specjalistycznych usług opieki z naciskiem na zdrowie i dobre samopoczucie. Healthcare Services prowadzi 117 przychodni lekarskich, 25 szpitali, 52 centra stomatologiczne i 20 klinik leczenia niepłodności.