FIDEA doradcą J&S Energy S.A. przy pozyskaniu finansowania rezerw obowiązkowych paliw na kwotę 160 mln USD

W grudniu 2009r. J&S Energy S.A. oraz konsorcjum banków BNP Paribas S.A., Bank Pekao SA, Societe Generale S.A, RBS Bank (Polska) S.A. oraz ABN Amro Bank N.V., po rekordowo szybkich negocjacjach, podpisały umowę kredytową na kwotę 160 mln USD finansującą zapasy obowiązkowe paliw oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem zmiany ceny tych paliw.

(więcej…)

„Prywatne prywatyzacje” – Forbes 11/2009

W numerze 11/2009 magazynu Forbes znalazł się artykuł pt. „Prywatne prywatyzacje” o udziale funduszy private equity w prywatyzacjach. W artykule Marek Dojnow komentuje podejście funduszy do sektora energetycznego:

(więcej…)

„Portale turystyczne łączą siły” – Forbes 08/2009

W sierpniowym numerze czasopisma Forbes ukazał się artykuł pt. „Portale turystyczne łączą siły”, opisujący fuzję Wakacje.pl i EasyGo.pl. FIDEA, wspólnie z założycielem Hoopa, Panem Dariuszem Wojdygą, objęła udziały w portalu Wakacje.pl w 2007 roku. W tekście poruszany jest również wątek ewentualnej konsolidacji z portalem Travelplanet.pl:

(więcej…)

FIDEA doradza Agros Nova przy przejęciu biznesu spożywczego Grupy Orkla w Polsce

Prawie rok od podpisania transakcji nabycia przez Agros Nova dwóch firm z Grupy Orkla – Kotlin i Elbro, 1 lipca stronom udało się skutecznie zamknąć transakcję.

(więcej…)

FIDEA pomaga w konsolidacji polskiego rynku internetowych usług turystycznych – Wakacje.pl łączą się z EasyGo.pl

Mega fuzja w e-turystyce – takimi słowami kwitowały wydarzenie media nazajutrz po ogłoszeniu podpisanej 27 czerwca fuzji firm Wakacje.pl z EasyGo.pl.

(więcej…)

FIDEA doradza Gino Rossi SA przy zmianie warunków finansowania bankowego

Na przełomie maja i czerwca 2009r. Gino Rossi SA podpisało porozumienia o restrukturyzacji zadłużenia ze wszystkimi bankami finansującymi spółkę, czyli z Alior Bankiem, DnB Nord, ING Bankiem Śląskim, Pekao SA oraz PKO BP.

(więcej…)

„Czas ostrych skalpeli” – Forbes 05/2009

W majowym numerze magazynu Forbes ukazał się artykuł pt. „Czas ostrych skalpeli” o restrukturyzacjach w polskich firmach. Jednym ze specjalistów poproszonych o komentarz do artykułu jest Marek Dojnow:

(więcej…)

„Słaby złoty? W słabości siła” – Forbes 04/2009

W kwietniowym numerze polskiego wydania magazynu Forbes ukazał się artykuł pt. „Słaby złoty? W słabości siła” o wpływie deprecjacji złotówki na sytuację polskich przedsiębiorstw. W nim przytaczana jest wypowiedź Marka Dojnowa, Partnera Zarządzającego FIDEA:

(więcej…)

„Można żyć z tą chorobą” – Forbes 03/2009

W marcowym numerze miesięcznika Forbes ukazał się artykuł pt. „Można żyć z tą chorobą” o problemach polskich przedsiębiorstw z opcjami walutowymi. W nim przytaczana jest wypowiedź Marka Dojnowa, Partnera Zarządzającego FIDEA:

(więcej…)