„Czy ujemna wycena opcji wynosi już 10-11 mld zł?” – Parkiet, 19 grudnia 2008

19 grudnia 2008 Gazeta Giełdy Parkiet opublikowała artykuł „Czy ujemna wycena opcji wynosi już 10-11 mld zł?”. Poniżej prezentujemy fragment artykułu:

(więcej…)

„Szansa dla firm z opcjami” – Rzeczpospolita, 19 grudnia 2008

19 grudnia 2008 dziennik Rzeczpospolita opublikował artykuł „Szansa dla firm z opcjami”. Poniżej prezentujemy wybrany fragment:

(więcej…)

„Fidea: Państwo powinno pomóc firmom w ograniczeniu strat z opcji” – Internet Securities Businesswire, 18 grudnia 2008

18 grudnia 2008 agencja Internet Securities Businesswire opublikowała artykuł pt. „Fidea: Państwo powinno pomóc firmom w ograniczeniu strat z opcji”. Poniżej prezentujemy wybrany fragment:

(więcej…)

„Spekulacje na opcjach dobijają złotego” – Gazeta Prawna i portal forsal.pl, 18 grudnia 2008

18 grudnia 2008 na portalu Forsal.pl pojawił się artykuł „Spekulacje na opcjach dobijają złotego”. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty:

(więcej…)

„Potrzebny jest specjalny fundusz na straty z opcji” – Puls Biznesu, 18 grudnia 2008

18 grudnia 2008 portal Pulsu Biznesu opublikował artykuł pt. „Potrzebny jest specjalny fundusz na straty z opcji”. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty:

(więcej…)

FIDEA doradza spółkom dotkniętym stratami ze struktur opcyjnych oraz radzi aby Rząd utworzył specjalny fundusz, który pomoże systemowo rozwiązywać problemy finansowe firm i banków z tym związane

Straty z opcji można ograniczyć, ale jest coraz mniej czasu. Spółki, które zawarły niekorzystne struktury opcyjne nie powinny biernie czekać. Strata finansowa może zostać ograniczona m.in. poprzez dopasowanie terminów zapadalności kontraktów opcyjnych, wybór instrumentu finansowego eliminującego ryzyko walutowe, rozłożenie spłaty zobowiązań w czasie, umorzenie części zobowiązań, zamianę zobowiązań na udziały, czy też negocjacje poszczególnych warunków finansowych z bankami. Ministerstwo Gospodarki powinno rozważyć powołanie specjalnego funduszu do refinansowania strat z tytułu struktur opcyjnych  – oceniają eksperci firmy doradczej FIDEA Corporate Finance.

(więcej…)

FIDEA pomaga firmie ERBUD zamknąć struktury opcyjne ograniczając pogłębiającą się stratę firmy na tych transakcjach

21 listopada 2008 r. ERBUD zamknął z Bankiem Millennium wszystkie otwarte struktury opcyjnie ponosząc na nich łączną stratę w kwocie 47.450.000 PLN.

(więcej…)

KOFOLA- HOOP S.A. pozyskuje nowego akcjonariusza – Fundusz Enterprise Investors

29 września 2008 r. zostało zawarte wiążące porozumienie pomiędzy dwoma akcjonariuszami – założycielami firmy HOOP S.A. (obecnie KOFOLA-HOOP S.A.) Dariuszem Wojdygą i Markiem Jutkiewiczem z jednej strony, a Polish Enterprise Fund VI, LP (PEF) z drugiej strony, na podstawie którego PEF nabędzie, w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, posiadane przez nich akcje stanowiące prawie 30% kapitału KOFOLA- HOOP S.A.

(więcej…)

Kotlin i Elbro wejdą w skład grupy kapitałowej Agros Nova

21 sierpnia 2008 r. Agros Nova, jedna z największych polskich spółek specjalizująca się w przetwórstwie owoców i warzyw, podpisała umowę nabycia dwóch krajowych firm z branży spożywczej: Kotlin i Elbro od norweskiego koncernu Orkla Brands International. Transakcja, której wartość nie została ujawniona, zostanie sfinalizowana pod warunkiem uzyskania zgody UOKiK na koncentrację.

(więcej…)