NWZA Hoop S.A. zdecydowało o połączeniu z Grupą Kofola

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hoop S.A. które odbyło się w dniu 31 marca 2008 roku podjęło uchwałę w sprawie połączenia Hoop oraz Kofola SPV sp. z o.o., będącej właścicielem 100% akcji Kofola Holding a.s. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia majątku Kofola SPV przez Hoop w zamian za 13.083.342 akcji nowej emisji, stanowiących łącznie 49,99% w kapitale zakładowym Hoop po połączeniu, które zostaną wydane wspólnikom Kofola SPV.

(więcej…)

Polkomtel nabył udział w spółce Liberty

Polkomtel S.A. („Polkomtel”) oraz Telera Holding B.V., zawarli 6 marca 2008 r. umowę, na mocy której Polkomtel nabędzie 38,42% akcji Liberty Poland S.A. („Liberty” lub „Spółka”). Transakcja przeprowadzana jest w związku z wyjściem funduszu Innova 98/L.P. z inwestycji w Liberty. Funduszem Innova 98/L.P. zarządza Innova Capital („Innova Capital”). W następstwie transakcji poprzez Telera Holding B.V. oraz Polkomtel będą łącznie w posiadaniu 100% akcji Spółki.

(więcej…)

Trzecie miejsce dla FIDEA w rankingu Thomson Financial

Według rankingu Thomson Financial „Mid-Market M&A Review” za rok 2007 FIDEA zajęła trzecie miejsce pod względem wartości zrealizowanych transakcji w kategorii Eastern Europe Rankings w transakcjach do 100 mln USD.

(więcej…)

FIDEA doradcą finansowym nr 1 w Polsce w 2007 roku

To był rekordowy rok pod względem fuzji i przejęć w Polsce. Wartość transakcji sięgnęła prawie 40 mld zł. Na tym dynamicznym rynku FIDEA zaznaczyła swoją obecność takimi transakcjami jak: przejęcie przez Złomrex voestalpine Stahlhandel, nabycie przez Bank DnB NORD Banku BISE, lewarowany wykup funduszy Enterprise Investors z Agros Nova, fuzja Hoop z Grupą Kofola, czy przejęcie przez Cersanit Grupy Lira w Rosji.

(więcej…)

„Ruch w interesach najbogatszych” – Forbes 01/2008

W numerze 01/2008 magazyn Forbes opisuje zmiany, które miały miejsce w portfelach najbogatszych Polaków w roku 2007 w artykule pt. „Ruch w interesach najbogatszych”. Z transakcji, przy których doradzała FIDEA, wspomniano o fuzji Kofoli z Hoopem, sprzedaży Ultra Packu oraz przejęciu Voestalpine Stalhandel przez Złomrex.

(więcej…)

„Mecz Polaków” – Forbes 01/2008

W numerze 01/2008 magazyn Forbes opisuje rynek fuzji i przejęć w roku 2007 w artykule pt. „Mecz Polaków”. O sytuacji na tym rynku wypowiada się m.in. Marek Dojnow, partner FIDEA:

(więcej…)